Tietoarkisto palvelee myös humanisteja, terveystieteilijöitä ja lääketieteilijöitä

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on saamassa virallisen mandaatin humanististen alojen aineistojen ja terveystieteiden aineistojen arkistoimiseen. Tarjoamme jo nyt kaikkia palveluitamme yhteiskuntatieteilijöiden lisäksi myös humanisteille, terveystieteilijöille ja lääketieteilijöille. Palvelumme ovat maksuttomia.

Tietoarkisto on vahvasti mukana luomassa Suomelle kansallisia käytäntöjä terveystieteiden ja humanististen tieteenalojen aineistojen arkistoimiseen ja jatkokäyttöön. Asian parissa on vuoden alusta asti työskennellyt täysipäiväisesti kaksi tieteenala-asiantuntijaa: humanististen tieteenalojen asiantuntija Katja Fält ja terveystieteiden tieteenala-asiantuntija Annaleena Okuloff.

Tutkimusaineistojen avoimuus edistää tieteen avoimuutta, tehostaa tutkimusrahoituksen käyttöä ja erityisesti humanistisilla aloilla turvaa arvokkaan kulttuuriperinnön säilymisen. Arkistoimisesta on hyötyä myös tutkijalle itsellensä esimerkiksi silloin, kun omalle tutkimushankkeelle haetaan rahoitusta tai näkyvyyttä.

Tutkimusrahoittajat suosittelevat Suomessakin aineistojen arkistoimista ja avaamista, ja monet kansainväliset tiedejulkaisut edellyttävät, että artikkelin tutkimusaineisto on muiden tutkijoiden saatavilla. Terveys- ja lääketieteilijöiden on hyvä huomata, että esimerkiksi PLOS ONE ei julkaise artikkeleita lainkaan ennen kuin tutkimusaineiston saatavuus data-arkiston kautta on varmistettu. Sama vaatimus koskee myös osaa BioMed Central -lehdistä.

Arkistointi meritoi tutkijaa jo ennen ensimmäistäkään viittausta, sillä Suomen Akatemian suosittelemassa ansioluettelomallissa arkistoidut aineistot luetaan tieteelliseksi meriitiksi. Kun tulevat käyttäjät viittaavat aineiston tekijöihin ja alkuperäisiin tutkimuksiin, myös aineiston näkyvyys kasvaa ja tutkimuksen vaikuttavuus nousee.

Tietoarkisto säilyttää digitaalisia tutkimusaineistoja, auttaa tutkimusaineistojen haussa ja käytössä ja luovuttaa arkistoituja aineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti. Annamme myös tietoa aineistojen hallinnasta ja turvallisesta säilytyksestä sekä tutkimuksen etiikasta ja lainsäädännöstä.

Lisätietoa:

  • Tieteenala-asiantuntija Annaleena Okuloff
  • Tieteenala-asiantuntija Katja Fält