Avoin luento: R-ohjelmistoympäristön alkeet yhteiskuntatieteilijöille

R on tilastolliseen laskentaan ja grafiikan tuottamiseen tarkoitettu vapaa ohjelmistoympäristö, mutta kuinka hyödyntää sitä yhteiskuntatieteellisten data-aineistojen analysoinnissa?

Romanian yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston johtaja Adrian Duşa esittelee R-ohjelmiston alkeita kaikille avoimella luennolla Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen salissa K113 tiistaina 22. syyskuuta kello 13–15. Luento on englanninkielinen. Tilaisuuden järjestää Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Starting R for social science research

  • introduction to R
  • data in, data out
  • installing and loading packages
  • using functions
  • working with data
  • specialised packages

Lisätietoa:

  • Tietoarkiston johtaja Sami Borg