Tietoarkisto myönsi vuoden 2015 Aineistopalkinnon VTT Janne Kivivuorelle

Aineistopalkinto 2015: tohtori Janne Kivivuori
Janne Kivivuori pitää itsestään selvänä sitä, että aineistot jaetaan tiedeyhteisön käyttöön.
Kuva: Kaisa Järvelä.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on myöntänyt vuoden 2015 Aineistopalkinnon Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkimusjohtajalle, VTT Janne Kivivuorelle Nuorisorikollisuuskyselyt-aineistosarjasta (1995–).

Kivivuori kävi noutamassa palkinnon Tietoarkiston järjestämässä Aila ja aineistojen jatkokäyttö -seminaarissa Tampereella Ailan päivänä 17. syyskuuta.

— Haluan pitää palkitsemistani huomionosoituksena myös kriminologialle, joka Suomessa on verraten pieni tieteenala, mutta aktiivinen aineistojen tuottamisessa. Toivon, että Tietoarkiston kautta kriminologiset kysymyksenasettelut saavat lisää kiinnostusta osakseen tutkijoiden ja opinnäytteiden tekijöiden keskuudessa, Kivivuori kommentoi palkintoaan.

Janne Kivivuori on toiminut arkaluonteisten aineistojen avaamisessa esimerkillisenä uranuurtajana. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (1.1.2015 alkaen Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti) käynnisti keväällä 1995 hänen johdollaan tutkimushankkeen nuorison rikollisen ja kielletyn toiminnan seuraamiseksi pitkällä aikavälillä. Kivivuoren tutkimusryhmä on uskaltanut arkistoida julkisin varoin neljän vuoden välein peruskouluikäisiltä nuorilta kerätyt Nuorisorikollisuuskyselyt alusta asti Tietoarkistoon jatkokäyttöä varten, vaikka niihin liittyy esimerkiksi tutkimusetiikkaa ja tietosuojaa koskevia erityishaasteita.

Kivivuori on suunnitellut Nuorisorikollisuuskyselyiden aineistonhallintaa yhdessä Tietoarkiston kanssa niin, että tietosuoja tulee huomioiduksi ja aineistojen jatkokäyttö on mahdollista. Nuorisorikollisuusaineistot voi saada Tietoarkistosta tutkimuskäyttöön pro graduista alkaen.

Mahdollisuus aineistojen sujuvaan jatkokäyttöön on erityisen tärkeä kouluissa kerättyjen aineistojen kohdalla. Useat nuorisotutkijat ovat viime aikoina todenneet, että kouluja on nykyisin entistä vaikeampi saada mukaan jopa kansallisiin kyselytutkimuksiin. Tietosuoja huolettaa vanhempia ja opettajia, ja kyselyihin vastaaminen vie aikaa opetukselta. Jos yhä useampi tutkija käyttäisi valmiita aineistoja, ei kentällä tarvitsisi kerätä uusia aineistoja niin usein.

Tietoarkisto myöntää Aineistopalkinnon huomionosoituksena henkilölle, tutkimusryhmälle tai organisaatiolle, joka on osoittanut esimerkillistä aineistonhallintaa ja tutkimusaineiston koko elinkaaren huomioimista aineistonkeruun suunnittelussa sekä aineiston keräämisessä, organisoinnissa ja arkistoinnissa. Aineistopalkinto on perustettu vuonna 2014, ja ensimmäisenä palkinnon sai taiteen tohtori Michail Galanakis.

Vuoden 2015 palkintoesine on kakkulapio, joka on muokattu kierrätetystä uushopeisesta ruokalusikasta. Kakkulapion on tehnyt mäntsäläläinen Beloved {by} Brunou.