Tietoarkiston laadullisten aineistojen mukana toimitetaan jatkossa aineisto-opas

Tietoarkisto liittää tästä eteenpäin kaikkiin laadullisiin aineistoihinsa aineisto-oppaan, joka vastaa määrällisten aineistojen koodikirjaa.

Opas sisältää aineiston täydellisen kuvailun, joka on ollut tähän asti näkyvissä vain Ailassa. Lisäksi oppaaseen on liittetty kaikki aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit kuten mahdolliset haastattelukysymykset, tutkimuskutsut, kirjoituskutsut tai haastateltaville annettu virikemateriaali. Tekstiaineistoissa on mukana myös aineistonäyte, josta selviää esimerkiksi käytetty litterointitaso.

Aineisto-opas on avoimesti luettavissa Ailassa kunkin aineiston aineistokuvailusivulla. Lisäksi se toimitetaan kaikkien kvalitatiivisten aineistojen mukana osana ladattavaa aineistopakettia.

Tulevaisuudessa aineisto-oppaisiin lisätään myös luettelo aineistoyksikkökohtaisista taustatiedoista niiltä osin, kun ne eivät sisällä tunnistetietoja.

Lisätietoa: