Eduskuntavaalitutkimuksen ensimmäiset tulokset: Politiikka kiinnostaa useimpia ainakin jonkin verran

Vaalitutkijat neljästä yliopistosta toteuttavat vuosina 2015–2016 laajan eduskuntavaalitutkimuksen viime kevään vaaleista. Nyt julkistettu Demokratiaindikaattorit 2015 raportoi ensimmäisiä tuloksia vertaillen niitä vuosien 2003, 2007 ja 2011 vaaleihin. Indikaattoriraportin ovat kirjoittaneet Tietoarkiston johtaja Sami Borg, Elina Kestilä-Kekkonen ja Jussi Westinen.

Tutkimuksen mukaan suomalaisen vaalidemokratian suuria haasteita ovat matalat äänestysprosentit, kansalaisten etääntyminen puoluetoiminnasta, väestöryhmien kasvavat osallistumiserot sekä politiikan kokeminen liian monimutkaiseksi.

Toisaalta monet poliittista kiinnostusta ja asenteita koskevat trendit osoittavat suomalaisen demokratian toimivan melko hyvin. Vaikka osallistuminen puolueiden toimintaan kiinnostaa vain harvoja, joka toinen valitsija löytää itselleen läheisen puolueen. Kansalaiset ovat tyytyväisiä demokratian yleiseen toimivuuteen, ja politiikka kiinnostaa ainakin jonkin verran suurinta osaa vaalien äänioikeutetuista.

Tutkimuksen aineistona on TNS-Gallupin käyntihaastatteluina keräämä kysely, johon osallistui 1587 vastaajaa. Aineisto arkistoidaan Tietoarkistoon.

Demokratiaindikaattorit 2015 on osa Eduskuntavaalitutkimus 2015 -hanketta, jonka laaja pääraportti julkaistaan vuoden 2016 puolivälissä.

Lisätietoa vaalitutkimuksesta:

Kysy lisää:

  • Tutkimusjohtaja Sami Borg