Sovelluskehittäjän määräaikainen tehtävä (31.12.2016 asti)

Tietoarkisto etsii sovelluskehittäjää määräaikaiseen työsuhteeseen Tampereelle. Tehtävä sopii hyvin esimerkiksi gradu- tai diplomityövaiheessa olevalle opiskelijalle tai vastavalmistuneelle. Työskentelet osana Tietoarkiston sovelluskehitysryhmää erilaisten projektien parissa. Tehtävät liittyvät pääsääntöisesti web-sovelluskehitykseen. Hakuaika päättyy 29.1.2016 kello 15.45. Virallisen hakuilmoituksen osaamisvaatimuksineen ja palkkatietoineen sekä hakuohjeet löydät osoitteesta http://www.uta.fi/toihin/

Työtehtävien aihepiiristä voi olla mahdollista tehdä pro gradu -työ. Varsinaisesta gradun kirjoittamisesta emme maksa palkkaa, mutta jos gradun aiheen valitsee sopivasti, niin varsinaisia työtehtäviä voi hyödyntää gradumateriaalina. Mahdollisia aiheita ovat esimerkiksi

  • tutkimusaineistojen esittämiseen verkossa soveltuvat ohjelmistoalustat/työkalut
  • kvantitatiivisen datan/tilastodatan esittäminen suurelle yleisölle suunnatussa verkkopalvelussa
  • operatiivista toimintaa tukevan tietojärjestelmän rakentaminen
  • sovelluskehityksen muutos kun siirrytään perinteisistä palvelinjärjestelmistä pilvimalliin
  • yksikkötestauksen/jatkuvan integroinnin käyttöönotto tiimissä, joka ei näitä vielä hyödynnä

Muitakin aiheita kannattaa ehdottaa. Jos teet gradua työtehtäviisi liittyen, niin saat meiltä sisällöllistä ohjausta ja mielekkäitä työtehtäviä gradusi aihepiiristä. Tieteellinen ohjaus (ja varsinainen vastuullinen graduohjaajasi) sinun täytyy itse löytää omalta laitokseltasi. Oman laitoksesi täytyy myös hyväksyä aihe.

Gradun tekeminen ei ole välttämätöntä. Tehtävä sopii hyvin myös juuri valmistuneelle tai valmistumaisillaan olevalle.

Tietoarkisto on tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palveluinfrastruktuuri Tampereen yliopistossa. Tietoarkisto toimii myös eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurin CESSDAn kansallisena palveluntuottajana. Arkistoimme, pitkäaikaissäilytämme ja välitämme koti- ja ulkomaisia sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lisätietoa:

  • Yliopiston virallinen hakuilmoitus: Sovelluskehittäjän määräaikainen tehtävä