Tietoarkiston aineistoja käytettiin viime vuonna huimasti aiempaa enemmän

Tietoarkiston asiakkaat latasivat Ailasta viime vuonna lähes yhdeksänsataa aineistoa enemmän kuin vuonna 2014. Kaikkiaan Tietoarkisto käsitteli vuoden 2015 aikana 1901 käyttölupahakemusta (2014: 1068), ja jatkokäyttöön toimitettiin 2262 aineistoa (2014: 1403).

Vuonna 2015 yksittäisiä rekisteröityneitä aineistojen lataajia oli Ailassa 802 (2014: 650). Lisäksi vapaasti käytettäviä aineistoja latasi 360 henkilöä.

Aineistovaranto karttui vuoden aikana 92 aineistolla, ja 95 aineiston arkistointi valmistui. Nyt aineistovarannossa on yli 1200 arkistoaineistoa, joista laadullisia on lähes 170.

Eniten aineistoja toimitettiin opiskeluun (48 %) ja tutkimukseen (19 %). Suosituin aineisto oli Demokratisoitumisen mittarit 1810–2012. Laadullisista aineistoista käytetyin oli Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: seuranta-aineisto 2012. Suosikkien lisäksi asiakkaita kiinnostivat hyvin monenlaiset aineistot: 511 eri aineistoa tilattiin ainakin kerran vuoden aikana.

Vuonna 2015 Ailan aineistoluettelossa julkaistiin kahdeksan vapaasti käytettävää aineistoa. Vuoden lopussa vapaita aineistoja oli ladattavissa yhteensä 39. Niiden käyttäminen ei edellytä Tietoarkiston asiakkaaksi rekisteröitymistä. Lataamisen yhteydessä asiakkaalta kysytään kuitenkin sähköpostiosoite, hankkeen nimi ja sen lyhyt kuvaus. Samalla asiakas sitoutuu noudattamaan Ailan käyttöehtoja.

Aineistojen käyttömääriin ja muuhun Tietoarkiston toimintaan voi tutustua tarkemmin Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston vuosikertomuksessa, joka julkaistaan verkossa myöhemmin tänä vuonna.

Lisätietoa: