Tietoarkiston aineistoja pääsevät pian tutkimaan myös koululaiset

Tietoarkisto rakentaa opetus- ja kulttuuriministeriön Tieto käyttöön -rahoituksella helppokäyttöisen verkkosovelluksen, jonka avulla myös muut kuin tutkijat ja korkeakouluopiskelijat pääsevät jatkossa hyödyntämään arkistoituja aineistoja.

Tammikuussa käynnistyneessä Suomi-Monitori-hankkeessa kehitettävän verkkosovelluksen on tarkoitus valmistua vuoden 2016 loppuun mennessä.

Avoin ja maksuton verkkosovellus tarjoaa helpon tavan tarkastella esimerkiksi suomalaisten arvoja, asenteita tai yhteiskunnallisia trendejä. Palvelu suunnataan ensisijaisesti yläkoulujen, lukioiden ja ammattioppilaitosten oppimistyökaluksi, mutta se sopii hyvin myös toimittajien, päättäjien ja tavallisten kansalaisten käyttöön. Tieto esitetään käyttäjälle palvelussa visuaalisesti, mikä helpottaa esimerkiksi muutostrendien hahmottamista.

Suomi-Monitori-hankkeessa rakennettavan palvelun erottaa Tietoarkiston tiedeyhteisölle suuntaamista aineistopalveluista erityisesti aineistojen täysi avoimuus ja helppokäyttöisyys.

Tiedeyhteisölle suunnatussa Aila-aineistoportaalissa useimpien aineistojen käyttö vaatii asiakkaaksi rekisteröitymistä, ja aineistoilla on erilaisia käyttötarkoitusta rajaavia käyttöehtoja. Ailan aineistojen tutkimuskäyttö edellyttää myös jonkin tilastomatemaattisen ohjelmiston käyttömahdollisuutta ja -taitoa. Suomi-Monitori-hankkeessa syntyvässä palvelussa ei tällaisia käyttökynnyksiä ole, vaan sen kautta tutkimusaineistoihin kerätty tieto aukeaa välittömästi ja kirjautumatta kenelle tahansa käyttäjälle.

Lisätietoa: