Hans Jørgen Marker sai Tietoarkistotyön edistäjä -palkinnon

Tietoarkisto on myöntänyt Tietoarkistotyön edistäjä -palkinnon Hans Jørgen Markerille. Marker jäi viime vuonna eläkkeelle Ruotsin tietoarkiston SND:n johtajan tehtävästä. Tätä ennen hän ehti toimia pitkään myös Tanskan tietoarkiston DDA:n johtajana.

Hans Jørgen Markerilla on ollut keskeinen rooli eurooppalaisen CESSDAn (the Consortium of European Social Science Data Archives) kehityksessä ja muutoksessa sen nykyiseen konsortiomuotoon. Tämän lisäksi Tietoarkisto on hyötynyt yhteistyöstä sekä Tanskan että Ruotsin tietoarkistojen kanssa Markerin johtajuuskausien aikana.

Vuonna 2009 perustettu Tietoarkistotyön edistäjä -palkinto myönnetään henkilölle, joka on merkittävästi edistänyt Tietoarkiston toimintaedellytyksiä sekä toimintaa ja tavoitteita suomalaisessa tiedeyhteisössä. Se on henkilökohtainen akateeminen huomionosoitus, jonka saaja saa muistoksi nimikoidun taide-esineen. Hans Jørgen Marker saa Tietoarkistolta Mirjam Salmisen Kalevala Korulle suunnitteleman Elegant-solmioneulan.

Ennen Markeria Tietoarkiston edistäjä -palkinnon ovat saaneet Noora Ellonen (2013), Pentti Kiljunen (2012), Jukka Kultalahti (2011), Elina Haavio-Mannila (2010) ja Leif Nordberg (2009).