Kesätyöpaikka datankäsittelijälle

Tietoarkisto hakee opiskelijaa kesätyöntekijäksi/harjoittelijaksi (3 kk) kesäksi 2016. Kesätyöntekijän/harjoittelijan päätehtäviä ovat Tietoarkistoon tallennettujen tutkimusaineistojen käsittely ja dokumentointi.

Tehtävien hoidossa ovat eduksi seuraavat tiedot ja taidot:

  • tilastomatemaattisten ohjelmien hyvä tuntemus (lähinnä SPSS)
  • yhteiskuntatieteelliset opinnot
  • tietotekniset valmiudet
  • kiinnostus kvantitatiiviseen tutkimukseen
  • järjestelmällisyys ja huolellisuus

Toivomme, että sinulla olisi mahdollisuus aloittaa työt viikolla 22 ja tarvittaessa jatkaa töitä kesän jälkeen tuntityöntekijänä (10–15 h/vko) lukukausien aikana. Asetamme valinnassa etusijalle ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat. Tehtävän palkka on 1460 euroa/kk eikä harjoittelutukea tarvitse olla.

Tehtäväkuvauksen näet Tampereen yliopiston virallisesta hakuilmoituksesta, johon pääsee alla olevasta linkistä. Hakemukset jätetään yliopiston sähköisellä lomakkeella perjantaihin 6.5.2016 klo 15.45 mennessä. Hyvä hakemus sisältää CV:n, selvityksen ATK-taidoista ja otteen opintorekisteristä.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palveluinfrastruktuuri Tampereen yliopistossa. Tietoarkisto toimii myös eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurin CESSDAn kansallisena palveluntuottajana. Arkistoimme, pitkäaikaissäilytämme ja välitämme koti- ja ulkomaisia sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lisätietoa:

  • Yliopiston virallinen hakuilmoitus: kesätyöntekijän/harjoittelijan paikka Tietoarkistossa kesäksi 2016
  • tietopalvelupäällikkö Hannele Keckman-Koivuniemi, p. 040 190 1439 tai tutkimusamanuenssi Seppo Antikainen p. 040 190 1436.