Tietoarkisto on välittänyt jo lähes 11 000 aineistoa

Tietoarkisto on toimittanut asiakkaillensa jatkokäyttöön jo lähes 11 000 arkistoitua tutkimusaineistoa. 10 000 aineistotoimituksen raja meni rikki tämän vuoden tammikuussa.

Pelkästään kuluvan vuoden aikana Ailasta on toimitettu Tietoarkiston asiakkaille noin 880 aineistoa. Aineistojen merkittävin yksittäinen käyttötarkoitus on tänä keväänä ollut harjoitustyö, essee tai jokin muu opiskelu (379 toimitusta). Jos opiskelukäyttöön lisätään mukaan myös kandidaatintutkielmat, kasvaa opiskelua varten toimitettujen aineistojen määrä noin 440 aineistoon. Tutkimuskäyttöön (pro gradu -töistä alkaen) aineistoja on toimitettu tänä keväänä noin 330 kappaletta.

Toukokuussa 2014 käyttöön otetun sähköisen Aila-palveluportaalin olemassaolon aikana Tietoarkiston suosituin aineisto on ollut Tatu Vanhasen, täysin vapaasti käytettävä Demokratisoitumisen mittarit 1810–2012. Se on ladattu vajaassa kahdessa vuodessa yhteensä 344 kertaa. Aineisto sisältää vuodesta 1810 vuoteen 2012 joka vuodelle kolme erityyppistä muuttujaa, jotka Vanhanen on kehittänyt vuosien tutkimustyön tuloksena. Muuttujat ovat kilpailullisuus, osallistuminen ja demokratisoitumisindeksi.

Tänä keväänä Ailan selvästi suosituin aineisto on ollut 134 kertaa alkuvuoden aikana ladattu Pertti Alasuutarin Elämäntyylitutkimus 1995. Tutkimuksessa on otettu selvää suomalaisten ajankäytöstä, harrastuksista, erilaisten palveluiden käytöstä ja esimerkiksi ruokailutottumuksista. Aineisto on käytettävissä tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Demokratisoitumisen mittarit 1810–2012 on ollut tänä keväänä toiseksi suosituin aineisto 61 latauksella.

Muita paljon ladattuja aineistoja ovat alkuvuoden 2016 aikana olleet Demokratisoituminen ja valtaresurssit 1850–2000 (24 latausta), Valtaresurssit 2007 (18 latausta), World Values Survey 1996: Suomen aineisto (15 latausta), Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 (15 latausta) ja Nuorisobarometri 2015 (15 latausta).

Lisätietoa: