Tietoarkiston aineistojen malliviittaustietoja on päivitetty

Tietoarkisto on ottanut aineistojen arkistoinnissa käyttöön pysyvät URN-tunnisteet eli PIDit. Tämän vuoksi myös aineistojen malliviittaustietoja on päivitetty.

Uudistettuihin malliviittauksiin on lisätty aineistojen pysyvien tunnisteiden lisäksi myös tekijöiden taustaorganisaatio. Muutosten on tarkoitus helpottaa aineistojen löydettävyyttä ja linkitettävyyttä sekä parantaa yliopistojen ja muiden organisaatioiden näkyvyyttä.

Tietoarkisto antaa kaikille arkistoimilleen aineistoille viittaamisen helpottamiseksi malliviittaustiedon. Se julkaistaan aineiston kuvailussa, koodikirjassa ja aineisto-oppaassa. Malliviittauksen voi kopioida lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun tai tieteenalan käytäntöjen mukaisesti.

Eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen muodostama tutkimusinfrastruktuuri CESSDA on rakentamassa palveluntarjoajilleen yhteisiä pysyvien tunnisteiden käytäntöjä. Tietoarkisto osallistuu aktiivisesti CESSDA-yhteistyöhön ja syventää tunnisteiden käyttöä tulevaisuudessa esimerkiksi huomioimaan aineiston versiomuutokset. Suomessa URN-tunnuksia hallinnoi Kansalliskirjasto.

Lisätietoa: