Eduskuntavaalitutkimus julki: Hyväosaisuus ja poliittinen aktiivisuus kulkevat käsi kädessä

Vuoden 2015 eduskuntavaalitutkimus Poliittisen osallistumisen eriytyminen julkaistiin tänään perjantaina Porin SuomiAreena-tapahtumassa. Julkaisu koostuu 21 luvusta, joissa 28 kirjoittajaa tarkastelee paitsi vaaleja, myös laajasti äänestäjien arvoja ja asenteita, poliittisen kiinnittymisen muotoja ja demokratian toimivuutta.

Tietoarkisto ylläpitää Suomen vaalitutkimusportaalia, ja Eduskuntavaalitutkimus 2015 -hankkeessa on ollut mukana Tietoarkiston johtaja Sami Borg.

Tutkimuksen mukaan taloudellinen hyväosaisuus ja poliittinen aktiivisuus kulkevat Suomessa käsi kädessä. Matala koulutus- ja tulotaso taas johtavat usein äänestämättä jättämiseen. Poliittisen osallistumisen eriarvoistuminen alkaa tutkimuksen mukaan jo lapsuudenkodissa ja jatkuu edelleen aikuisiällä.

Eduskuntavaalitutkimus osoitti myös, että erityisesti nuori sukupolvi suosii suoraan vaikuttamiseen tähtääviä osallistumismuotoja, kuten kansalaisaloitetta ja sosiaalista mediaa.

Tutkimuksen aineisto kerättiin käyntikyselynä vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen. Kyselyyn osallistui 1587 vastaajaa. Aineisto avataan Tietoarkiston Aila-palveluportaaliin.

Lisätietoa vaalitutkimuksesta: