Tietoarkisto myönsi vuoden 2016 Aineistopalkinnon Pasi Moisiolle

Aineistopalkinto 2016: Pasi Moisio
Pasi Moisio on ollut myös Tietoarkiston ensimmäinen asiakas toiminnan alkaessa 1999.
Kuva: Kaisa Järvelä.

Tietoarkisto on myöntänyt vuoden 2016 Aineistopalkinnon THL:n tutkimusprofessorille, dosentti Pasi Moisiolle Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut -aineistosarjasta (2004–2013).

Palkinnon vastaanotti Moision puolesta tutkija Katri Hannikainen-Ingman Tietoarkiston järjestämässä Aila ja aineistojen jatkokäyttö -seminaarissa Tampereella 15.9.

Pasi Moisio on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pitkien aineistosarjakokonaisuuksien arkistoinnin uranuurtaja. Neljä kertaa kerätty Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut -aineistosarja eli Hypa on arkistoitu kokonaisuudessaan Tietoarkistoon.

Aineiston arkistointia alettiin suunnitella jo 2000-luvun alussa, vuosia ennen avoimen tieteen -buumin alkamista tai THL:n avoimuutta vahvistavan datapolitiikan julkistamista.

Hypa-tutkimus tarjoaa luotettavaa tutkimusaineistoa suomalaisten hyvinvoinnista, yhteiskunnallisista mielipiteistä sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden käytöstä. Neljä kertaa kerätyn kyselytutkimuksen aineistonhallinta ja muuttujatason dokumentointi on tehty alusta asti erinomaisesti ja johdonmukaisesti. Hypa-aineisto onkin ollut jatkokäytössä jo yli kymmenellä tutkijalla ja opiskelijalla.

—Tietoarkiston Aineistopalkinto on hieno arvostuksen osoitus. Suuri kiitos siitä, Hannikainen-Ingman totesi Moision puolesta palkintopuheessansa Aila-seminaarissa.

Hannikainen-Ingman kiitti Tietoarkistoa hienosti sujuneesta yhteistyöstä, jonka hän totesi mahdollistaneen Hypa-aineiston avoimen ja helpon tutkimuskäytön nyt ja tulevaisuudessa. Hannikainen-Ingman muisti puheessansa myös Stakesin edesmennyttä tutkimusprofessoria ja pääjohtajaa Matti Heikkilää, joka ensimmäisenä alkoi ajaa Hypa-aineiston avaamista tutkimuskäyttöön.

Aineistonhallinnan kunniamaininta 2016: Josefina Sipinen
Josefina Sipinen vastaanotti Aineiston-hallinnan kunniamaininnan Tietoarkiston Aila-seminaarissa.
Kuva: Kaisa Järvelä.

—Hänellä oli selkeä näkemys, että tutkimusaineistojen tulee olla avoimessa käytössä ja tutkijoiden saatavilla. 2000-luvun alussa tämä ei ollut niinkään selvää kuin tänä päivänä toistakymmentä vuotta myöhemmin.

Tänä vuonna Tietoarkisto myönsi varsinaisen Aineistopalkinnon lisäksi myös Aineistonhallinnan kunniamaininnan. Sen sai tutkija Josefina Sipinen Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulusta. Sipinen on arkistoinut Tietoarkistoon ansiokkaasti pro gradunsa kunnianhimoisen tutkimusaineiston Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015.

Tietoarkisto myöntää Aineistopalkinnon huomionosoituksena henkilölle, tutkimusryhmälle tai organisaatiolle, joka on osoittanut esimerkillistä aineistonhallintaa ja tutkimusaineiston koko elinkaaren huomioimista aineistonkeruun suunnittelussa sekä aineiston keräämisessä, organisoinnissa ja arkistoinnissa. Aineistopalkinto on perustettu vuonna 2014. Ensimmäisenä palkinnon sai taiteen tohtori Michail Galanakis ja toisen VTT Janne Kivivuori.

Vuoden 2016 palkintoesine oli kakkulapio, joka on muokattu kierrätetystä uushopeisesta ruokalusikasta. Kakkulapion on tehnyt mäntsäläläinen Beloved {by} Brunou. Sipinen puolestaan sai palkinnoksi hopeisen avaimenperän.