Lisätietoa Tietoarkistosta ja johtajan tehtävästä

Tietoarkiston johtajan tehtävä on julistettu haettavaksi hakuilmoitus, kun nykyinen johtaja siirtyy muihin tehtäviin 1.1.2017 lukien.

Tietoarkisto

Tietoarkisto FSD on Tampereen yliopiston erillisyksikkö. Se aloitti toimintansa vuonna 1999. Yksikön virallinen nimi on edelleen Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Palvelujen laajentuessa muille tieteenaloille yksikkö käyttää nykyisin viestinnässään nimeä Tietoarkisto.

Tietoarkisto on dynaaminen ja kasvava asiantuntijaorganisaatio, joka tekee aktiivista kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Se on tutkimuksen tukipalvelu, joka vastaa yhteiskuntatieteellisten, terveystieteellisten ja humanististen tutkimusalojen sähköisten tutkimusaineistojen arkistoinnista ja jatkokäytön mahdollistamisesta. Yksikön aineistopalvelut sekä tieto- ja koulutuspalvelut tukevat tieteen avoimuutta.

Haku ja johtajan tehtäväkuva

Tehtäväntäyttöön nimetty valintaryhmä toteuttaa ansioituneimpien hakijoiden haastattelun ja testauksen marraskuussa. Tehtävään valituksi tulevan toivotaan aloittavan työt 1.1.2017 tai sopimuksen mukaan.

Hakuilmoituksessa mainittujen johtajan tehtävien lisäksi yliopiston johtosääntö määrittää erillisyksikön johtajan tehtäviä [TaY:n johtosääntö 21 §]. Johtaja raportoi Tampereen yliopiston rehtorille.

Kelpoisuusehdoissa mainittua, tietoarkiston toiminnan kehittämistä tukevaa erityisasiantuntemusta toivotaan jollakin tai joillakin soveltuvilla aloilla (esim. tutkimusdataosaaminen, metadataosaaminen, tietopalveluasiantuntemus, viestintäosaaminen, tutkimusdatan tietosuojakysymysten hallinta, tutkimusmenetelmien hallinta).

Tehtävää koskevat tiedustelut:
vararehtori, professori Harri Melin, p. 050 420 1526, harri.melin@uta.fi
Lisätiedot Tietoarkistosta:
johtaja Sami Borg, p. 050 345 0811, sami.borg@uta.fi