Tampereen yliopiston datapolitiikka kehottaa tallentamaan sähköiset aineistot Tietoarkistoon

Tampereen yliopisto on julkistanut datapolitiikkansa. Politiikkapaperi hyväksyttiin rehtorin päätöksellä 27. lokakuuta.

Datapolitiikan mukaan Tampereen yliopisto noudattaa tutkimuksessaan ja koulutuksessaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimusaineistojen avaamisessa ja tutkimustulosten julkaisemisessa.

Tietoarkisto tukee aineistojen vastuullista avaamista

Politiikkapaperiin kirjatut tutkimusdataan liittyvät periaatteet koskevat tutkimuksessa tuotettavia digitaalisia tutkimusaineistoja. Datapolitiikan mukaan Tampereen yliopistossa tuotettu digitaalinen tutkimusdata tallennetaan pitkäaikaissäilytykseen ensi sijassa Tietoarkistoon. Tietoarkistoon soveltumaton data tallennetaan luotettavaan oman alan kansalliseen tai kansainväliseen aineistopalveluun.

Tietoarkiston tehtäväksi on kirjattu tutkimusaineistojen vastuullisen avaamisen tukeminen. Käytännössä tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että Tietoarkisto huolehtii sinne talletettujen aineistojen pitkäaikaissaatavuudesta ja välittää aineistojen kuvailutiedot moniin kansallisiin ja kansainvälisisiin tietokantoihin.

Datapolitiikassa muistutetaan, että tutkimusaineistojen avaaminen muiden käyttöön on tutkijalle tieteellinen ansio ja voi lisätä viittauksia hänen julkaisuihinsa.

Aineistonhallinnan käsikirja opastaa hyvään datanhallintaan

Datapolitiikka korostaa myös aineistonhallintasuunnitelman merkitystä. Sen mukaan kaikki tutkijat laativat tutkimusta suunnitellessaan aineistonhallintasuunnitelman, jossa datasta annetaan yleiskuvaus, ja josta käyvät ilmi datan keräämisen ja käsittelyn menetelmät, omistus- ja käyttöoikeudet, säilytys tutkimuksen aikana, tunnisteiden poistaminen, tallentaminen pitkäaikaissäilytykseen tai tuhoaminen, avaaminen myös muiden käytettäväksi ja julkaiseminen.

Aineistonhallintasuunnitelman laatimisen apuna kehotetaan käyttämään sähköistä DMPTUULI-työkalua.

Politiikassa mainitaan erikseen myös Tietoarkiston Aineistonhallinnan käsikirja, joka opastaa hyvään aineistonhallintaan ja esimerkiksi anonymisointiin liittyvissä kysymyksissä.

Julkaisut avoimiksi aina, kun mahdollista

Julkaisupolitiikassa todetaan, että tieteelliset julkaisut saatetaan avoimiksi aina, kun se on mahdollista. Julkaisut myös tallennetaan rinnakkaisjulkaisuina yliopiston julkaisuarkistoon TamPubiin aina, kun kustantajan julkaisulupa sen mahdollistaa.

Lisätietoa datapolitiikan merkityksestä tutkijalle on tarjolla esimerkiksi Tietoarkiston ja Tampereen yliopiston kirjaston avoimessa Kesytä aineistokaaos -seminaarissa Tampereen yliopiston Väinö Linna -salissa 9.11. Maksuttomaan seminaariin voi ilmoittautua 7.11. mennessä.

Lisätietoja: