Ailan käytön huima kasvu jatkui vuonna 2016

Tietoarkiston asiakkaat latasivat Ailasta viime vuonna 25 prosenttia enemmän aineistoja kuin vuonna 2015. Kaikkiaan Tietoarkisto käsitteli vuoden 2016 aikana 2381 käyttölupahakemusta (2015: 1901), ja jatkokäyttöön toimitettiin 2835 aineistoa (2015: 2262). Eniten aineistoja ladattiin syyskuussa (489) ja vähiten heinäkuussa (79).

Valmiin aineiston hyödyntäminen houkuttelee jatkuvasti suurempaa joukkoa opiskelijoita ja tutkijoita. Vuonna 2016 aineistoja latasi Ailasta jo 1020 yksittäistä rekisteröitynyttä asiakasta (2015: 802). Lisäksi vapaasti käytettäviä aineistoja latasi 397 henkilöä. Myös Tietoarkiston tarjoaman tietopalvelun käyttö kasvoi. Kaiken kaikkiaan rekisteröityneitä Aila-asiakkaita on tällä hetkellä jo noin 2800.

Eniten aineistoja toimitettiin opiskeluun (50 %) ja tutkimukseen (24 %). Suosituin aineisto oli vuoden 2015 tapaan Tatu Vanhasen Demokratisoitumisen mittarit 1810–2014. Laadullisista aineistoista käytetyin oli Erovanhemmuuskirjoitukset 2011–2012. Suosikkien lisäksi asiakkaita kiinnostivat hyvin monenlaiset aineistot: 574 eri aineistoa ladattiin vuoden aikana ainakin kerran.

Ailan aineistovaranto karttui vuoden 2016 aikana 60 aineistolla, ja 72 aineiston arkistointi valmistui. Nyt Ailassa on 1270 aineistoa, joista laadullisia on lähes 180.

Täysin vapaasti käytettäviä aineistoja Ailan aineistoluettelossa julkaistiin vuonna 2016 kaksikymmentä. Vuoden lopussa vapaita aineistoja oli ladattavissa yhteensä 59. Niiden käyttäminen ei edellytä Tietoarkiston asiakkaaksi rekisteröitymistä.

Vuonna 2016 aineistojen käytön helpottamiseksi kehitettiin Tietoarkistossa myös kokonaan uusi palvelu Tietomilli. Siellä valikoitua joukkoa Tietoarkiston aineistoista pääsevät tutkimaan myös sellaiset käyttäjät, jotka eivät hallitse tilasto-ohjelmia.

Aineistojen käyttömääriin ja muuhun Tietoarkiston toimintaan voi tutustua tarkemmin vuosikertomuksessa, joka julkaistaan verkossa myöhemmin tänä vuonna.