Ilmoittaudu Tutkimusaineistojen anonymisointi -seminaariin!

Tietoarkisto ja Avoin tiede ja tutkimus -hanke järjestävät 5. huhtikuuta Tampereella seminaarin tutkimusaineistojen anonymisoinnista.

Iltapäivän mittaisessa seminaarissa käydään konkreettisin esimerkein läpi sekä laadullisten että määrällisten aineistojen anonymisointia ja muistutetaan, minkälaisia tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tutkijan täytyy tutkimusaineistoa käsitellessänsä ottaa huomioon.

Henkilötietolain mukaisesti tunnisteellisia aineistoja voi käyttää tieteelliseen tutkimukseen silloin, kun se on tarkoituksenmukaista, suunniteltua ja asiallisesti perusteltua. Yksi tietosuojan varmistamisen keino on tunnisteiden poistaminen eli tutkimusaineiston anonymisointi. Vuonna 2018 voimaan astuva EU:n tietosuoja-asetus ei muuta näitä periaatteita.

Suomenkielinen tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Osallistua voi myös etäyhteydellä.

Ilmoittautuminen on käynnissä 29.3.2017 asti.