Kesätyöpaikka datankäsittelijälle Tietoarkistossa

Tietoarkisto hakee opiskelijaa kesätyöntekijäksi (3 kk) kesäksi 2017. Kesätyöntekijän päätehtäviä ovat Tietoarkistoon tallennettujen tutkimusaineistojen käsittely ja dokumentointi.

Tehtävien hoidossa ovat eduksi seuraavat tiedot ja taidot:

  • tilastomatemaattisten ohjelmien hyvä tuntemus (lähinnä SPSS)
  • yhteiskuntatieteelliset opinnot
  • tietotekniset valmiudet
  • kiinnostus kvantitatiiviseen tutkimukseen
  • järjestelmällisyys ja huolellisuus

Toivomme, että sinulla olisi mahdollisuus aloittaa työt viikolla 22 ja tarvittaessa jatkaa töitä kesän jälkeen tuntityöntekijänä (10 h/vko) lukukausien aikana. Asetamme valinnassa etusijalle ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat. Virallisen hakuilmoituksen palkkatietoineen sekä hakuohjeet löydät yliopiston rekrytointisivuilta.

Hakuaika päättyy 24.3.2017 klo: 15.45. Hakemus jätetään yliopiston sähköisellä lomakkeella.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palveluinfrastruktuuri Tampereen yliopistossa. Tietoarkisto toimii myös eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurin CESSDAn kansallisena palveluntuottajana. Arkistoimme, pitkäaikaissäilytämme ja välitämme koti- ja ulkomaisia sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.