Tietoarkisto luopui ruotsinkielisestä aineistoluettelosta – ruotsinkielisten aineistojen arkistointi jatkuu

Tietoarkisto poisti ruotsinkielisen aineistoluettelon Ailasta palveluportaalin haun uudistamisen yhteydessä. Ruotsinkieliset aineistot ja aineistonosat löytyvät silti edelleen helposti, koska Ailan uudessa haussa tuloksen voi rajata suoraan datatiedostojen kielen mukaan.

Tietoarkisto vastaanottaa ja arkistoi jatkossakin ruotsinkielisiä datatiedostoja, mutta ei tee enää ruotsinkielisiä sisällönkuvailuja. Ratkaisuun päädyttiin, koska ruotsinkielistä dataa sisältäviä aineistoja tulee Tietoarkistoon hyvin harvoin.

Ailassa on tällä hetkellä kaksitoista ruotsinkielisiä datatiedostoja sisältävää aineistoa:

 • FSD1183 Finlandssvenskarnas kulturbeteende 1992
 • FSD1260 Riksdagsvalundersökning 2003
 • FSD2069 Finlandssvensk riksdagsvalundersökning 2003
 • FSD2269 Riksdagsvalundersökning 2007
 • FSD2355 Deliberativ medborgardiskussion 2006
 • FSD2431 Finlandssvensk riksdagsvalundersökning 2007
 • FSD2432 Åländsk riksdagsvalundersökning 2007
 • FSD2673 Riksdagsvalundersökning 2011: Telefonintervjuer bland finskspråkiga väljare
 • FSD2726 Riksdagsvalundersökning 2011: Telefonintervjuer bland svenskspråkiga väljare
 • FSD2826 eOpinion 2011
 • FSD2975 Suomenruotsalaisten kansalaiskeskustelu internetissä 2013
 • FSD3020 Sateenkaarinuorena nyt ja ennen 2014

Jatkossa ruotsinkieliset kyselylomakkeet ja muu ruotsinkielinen oheismateriaali julkaistaan Ailan suomen- ja englanninkielisissä aineistoluetteloissa. Ruotsinkielisiä koodikirjoja ei enää julkaista, joten asiakkaat eivät saa niitä ladatessaan aineistoja Ailasta. Muutoin ruotsinkieliset datatiedostot, kyselylomakkeet ja muut oheismateriaalit sisältyvät aina automaattisesti Ailan latauspakettiin.

Aineistot, joiden muuttujat on kuvailtu vain ruotsiksi, julkaistaan Ailan suomenkielisessä luettelossa sellaisenaan ruotsinkielisinä. Jos aineistosta on ollut olemassa sekä suomen- että ruotsinkielinen kuvailu, julkaistaan suomenkielisessä luettelossa jatkossa vain suomenkielinen kuvaus.