Tietoarkistolaiset tarjoavat Metodifestivaalilla neuvoja aineistojen vastuulliseen avaamiseen

Tutkimusrahoittajat, yliopistot ja julkaisijat edellyttävät tutkijoilta hyvää aineistonhallintaa ja aineistojen avaamista muiden käyttöön. Ihmistieteissä aineistojen avaaminen vaatii tutkijalta erityistä vastuullisuutta, jotta tutkittavien henkilötiedot eivät vuoda ulkopuolisille.

Tutkimusaineistojen hallinta, anonymiteetti ja pseudonymiteetti -sessiossa tiistaina 30.5. Metodifestivaalilla opit, miten kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusaineistoa hallitaan ja käsitellään turvallisesti. Sessiossa kerrotaan myös, miten DMPTuuli-työkalua voi hyödyntää tutkimusaineiston hallinnassa.

Kvantitatiivisen aineiston avaamisesta ja anonymisoinnista kertoo sessiossa Tietoarkiston tutkimusamanuenssi Eliisa Haanpää. Kvalitatiivisten aineistojen avaamisesta ja anonymisoinnista sekä tekijänoikeuksiin ja tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä kertoo Tietoarkiston humanististen tieteiden tieteenala-asiantuntija Katja Fält. DMPTuuli-työkalua esittelee Marja Kokko. Session puheenjohtajana toimii Tietoarkiston johtaja Helena Laaksonen.

Viides suomalainen Metodifestivaali järjestetään Jyväskylässä 30.–31.5.2017. Festivaalin järjestävät yhdessä Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto. Festivaali kokoaa eri alojen asiantuntijoita keskustelemaan tutkijantaitoihin ja tutkimusmetodeihin liittyvistä kysymyksistä ja teemoista.

Tutkijoille, tohtoriopiskelijoille ja opettajille suunnatun festivaalin ilmoittautuminen on auki vielä 8.5. asti.