Uusi työkalupaketti auttaa arvioimaan tietoarkistotoiminnan taloudellisia hyötyjä

CESSDA SaW -hanke on julkaissut Kustannus-hyöty-työkalupaketin, jonka avulla voi arvioida tietoarkistotoiminnan taloudellisia hyötyjä ja kertoa niistä myös muille.

Työkalupaketti on tarkoitettu ensisijaisesti jo vakiintuneiden ja vasta kehitteillä olevien eurooppalaisten tietoarkistojen henkilökuntien käyttöön.

Kokonaisuus koostuu kolmesta erilaisesta tietopaketista, työkalujen konkreettisista käyttöesimerkeistä ja kahdesta erilaisesta mallipohjasta, joiden avulla käyttäjä voi analysoida oman toimintansa kustannus-hyötysuhteita.

Tietopakettien tarjoamaa informaatiota voi hyödyntää, kun yrittää ymmärtää tietoarkistotoiminnan taloudellisia hyötyjä tai kertoa niistä sidosryhmille kuten rahoittajille. Paketeista kaksi auttavat arvioimaan arkistoinnin hyötyjä ja arkistoinnista syntyviä kuluja. Kolmas tutustuttaa käyttäjän Return of Investment (ROI) -mittariin, jonka avulla voi arvioida, miten kannattavaa arkistointi on taloudellisesti.

Itse täytettävistä mallipohjista Archive Development Canvas on CESSDA SaW -hankkeessa luotu variaatio Business Model Canvasista. Työkalua voi käyttää apuvälineenä esimerkiksi silloin, kun suunnitteilla on kokonaan uuden tietoarkiston kehittäminen tai uusien palveluiden rakentaminen.

Toinen mallipohja CESSDA SaW Benefits Summary on hyvä apuväline esimerkiksi silloin, kun arkistoinnin taloudellisia hyötyjä alkaa pohtia ja analysoida ensimmäistä kertaa. Myös Tietoarkisto on laatinut työkalun avulla oman Benefits Summaryn.

Kustannus-hyöty-työkalupaketin kehittämistä johti britannialainen Charles Beagrie Ltd, ja siinä avustivat Tietoarkisto (FSD) sekä Liettuan tietoarkisto (LiDA), Slovenian tietoarkisto (ADP), Britannian tietoarkisto (UKDS) ja Tarton yliopisto. Tietoarkisto toimi muun muassa yhtenä paketin käyttöesimerkkitapauksista.