Tietoarkiston ensimmäinen tietotilinpäätös on nyt avoimesti luettavissa

EU:n uusi tietosuoja-asetus velvoittaa Tietoarkiston osoittamaan, että yksikkö huomioi tietosuojan toiminnassaan asetuksen ja kansallisen lain edellyttämällä tavalla.

Tietoarkisto julkaiseekin jatkossa vuosittain tietotilinpäätöksen, josta kuka tahansa voi tutustua tutkimusaineistojen arkistoinnin ja jatkokäyttöönluovutuksen perusperiaatteisiin, aineistonkäsittelyn teknisiin ja organisatorisiin suojatoimiin ja keskeisimpiin tilastotietoihin viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta. Tietotilinpäätöksen avulla Tietoarkisto tunnistaa myös toimintansa tärkeimmät kehityskohteet tulevalle toimintavuodelle.

Tietoarkiston ensimmäinen tietotilinpäätös koskee vuotta 2016. Asiakirja on julkinen, ja siihen voi perehtyä kuka tahansa Tietoarkiston toiminnasta kiinnostunut helposti Tietoarkiston verkkosivuilla.