Eurooppalaisten tietoarkistojen muodostama tutkimusinfrastruktuuri CESSDA sai odotetun ERIC-aseman

Euroopan komissio myönsi eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen muodostamalle tutkimusinfrastruktuurille CESSDAlle ERIC-aseman perjantaina 9. kesäkuuta.

CESSDA ERIC tarjoaa kansainväliselle tiedeyhteisölle maksuttomia tutkimusdatan arkistointi- hallinta- ja saatavuuspalveluja sekä arkistointi ja aineistonhallintakoulutusta. Sen tavoitteena on edistää laadukasta yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin.

CESSDA ERICin keskustoimisto sijaitsee Norjan Bergenissä.

ERIC on kansainvälisesti merkittävien tutkimusinfrastruktuurien tarpeisiin luotu organisaatiotyyppi, jonka tarkoitus on taata tärkeille infrastruktuureille EU:ssa sellainen lainsäädännöllinen asema, että ne voivat toimia parhaalla mahdollisella tavalla.