Tietoarkiston strategia vuosille 2017–2020 on avoimesti luettavissa verkossa

Vuosina 2017–2020 Tietoarkisto pyrkii vahvistamaan asemaansa vastuullisen avoimen tieteen kansainvälisenä asiantuntijana.

Tavoitteena on, että vuonna 2020 Tietoarkisto on sekä Suomessa että ulkomailla entistäkin tunnetumpi, luotettu aineistojen pitkäaikaissaatavuuden ja avoimen tieteen asiantuntija.

Tiedeyhteisö tarvitsee ihmistieteissä luotettavia kansallisia palveluja, jotta tutkimus voi kansainvälistyä tehokkaasti. Tietoarkisto kehittää palvelujaan yhdessä kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa niin, että ne osaltaan edistävät suomalaisten tutkimusaineistojen laajaa vaikuttavuutta sekä kotimaassa että maailmalla.

Tietoarkisto on sähköisten tutkimusaineistojen asiantuntijaorganisaatio, joka hoivaa ja säilyttää pitkäaikaisesti suomalaisen yhteiskunnan, ihmisten ja kulttuuristen ilmiöiden tutkimiseksi kerättyjä aineistoja. Toimitamme aineistoja jatkokäyttäjille tehokkaasti, vastuullisesti ja luotettavasti. Keskeiset asiakasryhmämme ovat yliopisto- ja korkeakouluopiskelijat, tutkijat ja opettajat. Vahvuutemme on asiakaslähtöinen ja asiantunteva palvelu.

Toimintaamme ohjaavat arvot ovat vastuullisuus, avoimuus, tasa-arvoisuus, yhteistyöhakuisuus ja yhteisöllisyys.