Tietoarkisto etsii sovelluskehittäjää toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen

Tietoarkisto hakee sovelluskehitysryhmäänsä uutta sovelluskehittäjää 1.10.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävä täytetään toistaiseksi.

Sovelluskehittäjän tehtäviin kuuluu www-sovellusten UI/UX-suunnittelu ja tekninen toteutus, verkkosivujen suunnittelu ja tekninen toteutus sekä osallistuminen muuhun tietojärjestelmäkehitykseen ja tarvittaessa kansainvälisiin projekteihin.

Edellytämme:

 • www-sovellusten ja -sivujen UI/UX-suunnittelu- ja toteutusosaamista
 • HTML5-, Javascript- ja CSS-osaamista
 • ymmärrystä www-sovellusten toimintaperiaatteista ja jonkin web-sovelluskehyksen hallintaa
 • soveltuvaa koulutusta ja riittävää työkokemusta
 • hyvää asiakaspalveluasennetta, kykyä huomioida asiakkaiden tarpeet ja sovittaa ne teknisiin realiteetteihin
 • kykyä toimia yksin ja ryhmässä, myös kansainvälisesti
 • kykyä kehittää omaa osaamistaan muuttuvassa ympäristössä
 • sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa.

Eduksi katsomme:

 • Python-osaamisen ja Python-pohjaisten web-kehysten tuntemuksen
 • Linux-osaamisen
 • digitaalisen arkistotoiminnan tuntemuksen
 • tehtävään liittyvän graafisen osaamisen.

Sovellukset tuotetaan Linux-alustalle. Tyypillisesti taustajärjestelmä on toteutettu Python-kielellä käyttöliittymän ollessa HTML5- ja Javascript-pohjainen. Tapauskohtaisesti käytössä on myös muita ohjelmistoja, esimerkiksi PostgreSQL.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopiston muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasoon 8–9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tyypillisesti kokonaispalkka on noin 3035–3500 euroa kuukaudessa. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Hakemus tulee jättää viimeistään 8.9.2017 klo 15.45 yliopiston sähköisellä lomakkeella. Liitäthän hakemukseen ansioluettelon sekä kuvauksen tehtävän alaan liittyvästä osaamisestasi ja soveltuvuudestasi.

Tietoarkisto on opetuksen ja tutkimuksen valtakunnallinen palveluinfrastruktuuri, joka toimii Tampereen yliopiston yhteydessä. Tietoarkisto arkistoi ja välittää sähköisiä tutkimusaineistoja ja toimii myös eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurin CESSDAn kansallisena palveluntuottajana.