Tutkittavien informointia ja suostumusta käsittelevät ohjeet Aineistonhallinnan käsikirjassa nyt tietosuoja-asetuksen mukaisiksi päivitettyinä

Tietoarkisto on päivittänyt Aineistonhallinnan käsikirjan sisältöä. Tutkittavien informointia ja pätevän suostumuksen edellytyksiä käsittelevät ohjeet ovat nyt yhdenmukaiset EU:n tietosuoja-asetuksen kanssa.

Tietosuoja-asetusta sovelletaan 28.5.2018 alkaen, ja Tietoarkiston asiakaspalveluun on tullut tutkijoilta paljon kysymyksiä siitä, miten lainsäädännön muutos vaikuttaa nyt alkaviin tutkimuksiin. Nyt vastauksia voi etsiä suoraan Aineistonhallinnan käsikirjasta.

Käsikirjan ohjeistusta täydennetään vielä, kun Suomen kansallinen lainsäädäntö valmistuu ja asetusta koskeva lausuntokäytäntö kehittyy.