Tietoarkisto julkaisi uuden avoimen työkalun kuvailutietojen jakeluun

Tietoarkisto on julkaissut uuden palvelinohjelmiston aineistojen kuvailutietojen siirtämiseen ulkopuolisiin palveluihin. Ohjelmisto on helposti käyttöön otettava, kevyt mutta kattava työkalu kuvailutietojen jakeluun.

Nyt julkaistu kuvailutietojen haravointirajapinta Kuha2 on avoimen lähdekoodin ohjelmisto. Se tukee OAI-PMH- ja OSMH-haravointiprotokollia. Ohjelmisto sisältää työkalun, jonka avulla voi tuoda haravoitavaksi DDI-C 2.5 -muotoista metadataa. Muita tuettuja haravointiformaatteja ovat OAI-DC ja OSMH-JSON. Ohjelmistoon on myös rakennettu REST-rajapinta metadatan tuomiseen muista lähteistä.

–Kehitystyötä jatketaan aktiivisesti ja tuki metadataformaateille täydentyy. Erityisesti DDI-C-formaatin tukea kehitetään vielä tämän vuoden aikana. Tavoitteena on myös lisätä uusia tuettuja metadataformaatteja, esimerkiksi OpenAIRE. Tulevaisuudessa Kuha2 tulee korvaamaan Tietoarkiston nykyisen haravointirajapinnan, kertoo ohjelmiston toteuttanut sovelluskehittäjä Toni Sissala.

–Pidemmän aikavälin tavoitteena on parantaa Tietoarkiston yhteentoimivuutta levittämällä aineistovarantomme rikasta metadataa eri palveluihin entistä helpommin ja useammassa formaatissa. Samalla tuemme muiden toimijoiden – esimerkiksi pienten CESSDA-arkistojen – toimintaa tarjoamalla avoimen lähdekoodin työkalun, jonka avulla voi melko helposti tuoda omaa metadataa erilaisiin yhteisiin palveluihin. Työkalua voivat käyttää myös muut kuin tietoarkistot, sillä tavoitteena on rakentaa siitä mahdollisimman yleiskäyttöinen, kehitystyötä ohjannut IT-palvelupäällikkö Matti Heinonen täydentää.

Työkalun nyt julkaistu versio tuotettiin osana Euroopan Unionin Horizon 2020 -ohjelmasta rahoitettua CESSDA SaW -projektia.