Suomi CESSDA ERICin jäseneksi ja Tietoarkisto palveluntuottajaksi

CESSDA ERICin yleiskokous on hyväksynyt Suomen jäsenhakemuksen. Samalla se hyväksyi Tietoarkiston CESSDAn kansalliseksi palveluntuottajaksi. CESSDA ERIC on eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen muodostama tutkimusinfrastruktuuri, joka tarjoaa yhteisiä, kattavia tutkimusdatapalveluita sekä koulutusta yhteiskuntatieteille. ERIC on Euroopan komission erityisesti keskeisille tutkimusinfrastruktuureille luoma organisaatiotyyppi.

Tietoarkisto on toiminut jo vuosia aktiivisesti CESSDAssa, sillä CESSDA ERIC on luotu 1970-luvulla alkaneen tietoarkistojen yhteistyön pohjalle. Vaikka ERIC-muotoinen toiminta alkoikin vasta tämän vuoden kesäkuussa, syynä tähän ei ole ollut data-arkistojen valmiuksien puute. Käytännössä ne ovat toimineet kuin ERIC jo usean vuoden ajan.

Suomen ERIC-jäsenyyksien hakemisesta päättää eduskunta. Siksi Suomen jäsenyydessä on ollut tänä vuonna tauko. Joissakin muissa maissa jäsenyydestä päätetään kevyemmällä menettelyllä. Käytännössä Tietoarkistossa on tehty CESSDAn rakennustyötä katkeamatta koko jäsenyystauon ajan.

–Olen erittäin tyytyväinen, että Suomi on jälleen virallisesti CESSDAn jäsen ja Tietoarkisto osa eurooppalaisten data-arkistojen perhettä. Pidin varmana, että yleiskokous tekee myönteisen jäsenyyspäätöksen, sen verran monessa sisäisessä hankkeessa on tietoarkistolaisia tärkeissä asemissa, johtaja Helena Laaksonen toteaa.

Jo nyt suomalaisella tiedeyhteisöllä on käytettävissään koko eurooppalaisten data-arkistojen yhteistyöverkoston tuki. Sen avulla Tietoarkisto voi esimerkiksi auttaa tutkijoita jatkokäytettävän aineiston etsinnässä muista maista.

–CESSDA-jäsenyyden edut konkretisoituvat, kun yhteisiä, tutkijoille suunnattuja verkkopalveluita aletaan julkaista. Niiden taustalla on vuosia jatkunut monipuolinen harmonisointi- ja standardisointityö.

ERIC-statuksen myötä mukaan on tullut myös kokonaan uusia valtioita. CESSDAn tavoitteena onkin laajentua koko Euroopan tutkimusalueelle ja sen yli. Toiminta perustuu kansallisten palveluntuottajien hajautettuihin palveluihin. CESSDAn rahoitus tulee jäsenmaiden tutkimuksesta vastaavilta ministeriöiltä.

CESSDA ERIC -plakaati. Kuva: CESSDA ERIC, Eivind Senneset.
CESSDAsta tuli ERIC-muotoinen tutkimusinfrastruktuuri kesäkuussa 2017.
Kuva: CESSDA ERIC, Eivind Senneset.