Tietoarkisto-lehti 2018 on julkaistu – teemana ERICit palvelevat tutkijaa

Vuoden 2018 painettu Tietoarkisto-lehti on julkaistu. Lehdessä kerromme erityisesti, miten monipuolisesti ERICit palvelevat tutkijaa ja opiskelijaa. Ihmistieteilijöitä palvelevia ERICejä on tällä hetkellä kaikkiaan viisi: CESSDA tarjoaa aineistopalveluja yhteiskuntatieteilijöille, CLARIN keskittyy kieliaineistoihin, DARIAH on digihumanistien Euroopan laajuinen verkosto ja ESS- ja SHARE-hankkeet tuottavat molemmat laadukkaita kyselytutkimusaineistoja.

Lehti on lähetty tilaajille viikolla 2. Jos haluat itsellesi painetun lehden, voit tilata sen Tietoarkistosta myöhemminkin. Tilaustiedot löydät verkkolehdestä. Verkkosivuillamme lehti on luettavissa pdf-muotoisena.

Tietoarkisto on Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston tiedotuslehti, jonka ilmestyy kerran vuodessa painettuna. Lehdessä on haastatteluja, artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta.