Kansainvälinen aineistonhallinnan verkkokurssi on julkaistu

Tutkijoille suunnatun, mutta kaikille avoimen, maksuttoman aineistonhallinnan verkkokurssin tavoitteena on perehdyttää tutkimusaineiston hallinnan periaatteisiin ja antaa tukea tutkimuksen teon aikana. Kurssi koostuu kuudesta osiosta, jotka johdattavat lukijan koko tutkimusaineiston elinkaaren läpi: aineistonhallinnan suunnittelusta aineiston järjestämiseen ja kuvailuun, käsittelyyn, säilyttämiseen, suojaamiseen ja aineiston julkaisemiseen. Matkan varrelle on ripoteltu runsaasti vinkkejä ja havainnollistavia esimerkkejä, jotka auttavat tutkijaa hallitsemaan omaa aineistoaan.

Kurssin suunnitteluun ja toteutukseen osallistui Tietoarkiston lisäksi kymmenen muuta CESSDA-arkistoa. Sisällöissä on pyritty huomioimaan eri maiden käytännöt aineistojen avaamisessa ja erot kansallisesssa lainsäädännössä.

» Lue lisää ja osallistu verkkokurssille