Vapaasti saatavilla olevat aineistot kiinnostivat vuonna 2017

Tietoarkiston asiakkaat latasivat Ailasta viime vuonna 2,5 prosenttia enemmän aineistoja kuin vuonna 2016. Aila otettiin käyttöön vuonna 2014, jonka jälkeen aineistojen toimitusten määrä on kasvanut vuosittain. Kaikkiaan Tietoarkisto käsitteli vuoden 2017 aikana 2502 käyttölupahakemusta (2016: 2355), ja jatkokäyttöön toimitettiin 2905 aineistoa (2016: 2835). Yksittäinen asiakas voi ladata samaa aineistoa useamman kerran käyttölupahakemuksen ollessa voimassa, minkä vuoksi tilastoissa jatkokäyttöön toimitettuja aineistoja on enemmän kuin käsiteltyjä käyttölupahakemuksia.

Kokonaisuudessaan aineistojen lataaminen painottui alkuvuoteen, kun Ailasta ladattiin aineistoja vuoden ensimmäisellä kolmanneksella lähes 1300 kertaa. Kesäkuukaudet olivat hiljaisempia (touko-elokuu: 428), kun taas syksyä kohden aineistojen lataamisen tahti kiihtyi, ja viimeisellä kolmanneksella aineistoja toimitettiin liki 1200 kertaa. Eniten aineistoja toimitettiin opiskeluun ja opetukseen (yhteensä 48 %). Lisäksi aineistoja toimitettiin opinnäytteisiin, kuten kandidaatin tutkielmiin, pro gradu -tutkielmiin, väitöskirjoihin ja lisensiaatin tutkimukseen (yhteensä 23 %) sekä muuhun tutkimukseen (26 %).

Valmiin aineiston hyödyntäminen houkuttelee sekä rekisteröityneitä asiakkaita että vapaasti saatavilla olevien aineistojen käyttäjiä. Vuonna 2017 aineistoja latasi Ailasta 931 yksittäistä rekisteröitynyttä asiakasta (2016: 1020). Vapaasti käytettäviä aineistoja latasi 494 henkilöä. Kaiken kaikkiaan rekisteröityneitä Aila-asiakkaita oli vuoden 2017 lopussa jo yhteensä 3134 (2016: 2800).

Tietoarkiston aineistovaranto karttui vuoden 2017 aikana 85 aineistolla. Ailassa julkaistiin yhteensä 78 uutta aineistoa. Vuoden 2017 päättyessä Ailassa oli 1337 aineistoa, joista määrällisiä aineistoja on 1150 ja laadullisia 187. Vuonna 2017 julkaistuista aineistoista ladatuin oli Lapsibarometri 2016

Täysin vapaasti käytettäviä aineistoja Ailan aineistoluettelossa julkaistiin vuoden 2017 aikana 12. Vuoden lopussa vapaita aineistoja oli ladattavissa yhteensä 71. Niiden käyttäminen ei edellytä Tietoarkiston asiakkaaksi rekisteröitymistä. Ailasta viiden useimmin ladatun aineiston joukosta neljä ovat vapaasti kaikkien saatavilla olevia aineistoja, eli vapaasti ladattavat aineistot kiinnostavat monia jatkokäyttäjiä ja niitä ladataan usein.

Aineistojen arkistointiin ja jatkokäyttöön liittyen Tietoarkistossa tehtiin kehitystyötä vuoden 2017 aikana. Laadullisten kirjoitusaineistojen keräämisen helpottamiseksi kehitettiin kokonaan uusi palvelu Penna. Sen avulla kirjoitusaineiston kerääminen onnistuu sujuvasti, ja kerätty aineisto arkistoidaan suoraan myös Tietoarkistoon. Lisäksi aineistojen selailemisen helpottamiseksi Aineistojen teemoittain -sivusto päivitettiin. Vanhojen teemasivujen sisältöä päivitettiin ja valikoimaan lisättiin täysin uusia teemoja, kuten opiskelu, ruoka, rikollisuus, kulttuuri ja vapaa-aika sekä menneisyys ja tulevaisuus.

Aineistojen käyttömääriin ja muuhun Tietoarkiston toimintaan voi tutustua tarkemmin vuosikertomuksessa, joka julkaistaan verkossa myöhemmin tänä vuonna.

Lisätietoja: