Harjoittelija Tietoarkistoon

Tietoarkisto hakee harjoittelijaa kolmen (3) kuukauden harjoittelujaksolle. Harjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti kesäkuukausien aikana, mutta aloitusajankohdasta voidaan sopia erikseen, kuitenkin niin että harjoittelu alkaa viimeistään 1.9.2018.

Harjoittelijan pääasiallisia tehtäviä ovat:

  • puolueohjelmien lisääminen Poliittisten ohjelmien tietovarantoon (POHTIVA),
  • varannon aineistoon liittyvät päivitys- ja selvitystehtävät sekä
  • varantoon liittyvät viestintätehtävät.

Tarvittava osaaminen

Vaatimuksena ovat opinnot yhteiskuntatieteellis-humanistisilta aloilta, hyvät tieto- ja viestintätekniset taidot sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn. Työ Tietoarkistossa edellyttää järjestelmällisyyttä ja huolellisuutta.

Tehtävän suorittamisessa eduksi ovat opinnot esim. politiikan tutkimuksen, historian tai hallintotieteiden aloilta, riittävä ruotsinkielen taito ja HTML:n perusteet.

Tietoarkisto on Tampereen yliopistossa sijaitseva valtakunnallinen sähköisen tutkimusdatan asiantuntijaorganisaatio, joka hoitaa ja säilyttää pitkäaikaisesti suomalaisen yhteiskunnan, ihmisten ja kulttuuristen ilmiöiden tutkimiseksi kerättyjä aineistoja.

Hakeminen

Hakemus tulee toimittaa Tietoarkistoon viimeistään 23.2.2018 klo 15.45 sähköisellä hakulomakkeella (linkki alla). Lomakkeeseen tulee liittää ansioluettelo sekä kopio opintosuoritusrekisteriotteesta. Haastattelut ovat viikolla 10.

» Hae harjoittelijaksi Tietoarkistoon

Harjoittelijan palkka on 1460 euroa/kk. Edellytämme, että opiskelijalla on oikeus harjoittelutukeen.

Lisätietoja:

  • Lisätietoja tehtävän sisällöstä:
    IT-palveluasiantuntija Tuomas J. Alaterä, etunimi.sukunimi@uta.fi / p. 040 190 1441
  • Lisätietoja valintaprosessista:
    henkilöstösihteeri Sari Kalmanlehto, etunimi.sukunimi@uta.fi / p. 040 190 1477