Uusi ohjeistus aineistojen anonymisointiin

Tietoarkisto on päivittänyt henkilötietojen tunnisteellisuuteen ja anonymisointiin liittyvät ohjeistukset vastaamaan EU:n uutta tietosuoja-asetusta, jota aletaan soveltaa 25.5.2018. Anonymisointi on yksi mahdollisuus avata aineistot uudelleenkäyttöön.

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan kaikki luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot voivat olla henkilötietoja. Tämän vuoksi tunnisteellisten tutkimusaineistojen käsittely edellyttää suunnitelmallisuutta ja huolellisuutta.

Tietoarkiston uudistetussa ohjeistuksessa tarkennetaan henkilötiedon määritelmää ja opastetaan aineistojen henkilötietojen suojatoimia, kuten minimointia, pseudonymisointia ja anonymisointia. EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset anonyymin ja pseudonyymin aineiston määritelmät helpottavat tunnisteellisten tutkimusaineistojen järjestelmällistä läpikäyntiä ja muuttamista anonyymiksi.

Aineistonhallinnan käsikirjan Tunnisteellisuus ja anonymisointi -oppaassa on julkaistu anonymisointia ohjaavia kysymyssarjoja, joiden avulla voi jäsentää sekä kvantitatiivisten että kvalitatiivisten aineistojen muutosprosessia. Kvantitatiivisen aineiston anonymisointiohjeissa esitellään perusteellisesti muun muassa erilaisia dataan kohdistuvia rajoittavia ja satunnaistavia menetelmiä.

Päivitetty ohjeistus anonymisointiin on käytettävissä Tietoarkiston verkkosivuilla Aineistonhallinnan käsikirjassa.

Tietoarkiston valmistautumisesta EU:n tietosuoja-asetuksen muutoksiin kerrotaan blogissa Aineistojen tietosuoja luupin alla – jäännösriskin arviointi ja uudet ohjeet.