Kesätyöpaikka datankäsittelijälle Tietoarkistossa

Tietoarkisto hakee opiskelijaa kesätyöntekijäksi (3 kk) kesäksi 2018. Kesätyöntekijän päätehtäviä ovat Tietoarkistoon tallennettujen tutkimusaineistojen käsittely ja dokumentointi.

    Tehtävien hoidossa ovat eduksi seuraavat tiedot ja taidot:
  • tilastomatemaattisten ohjelmien hyvä tuntemus (lähinnä SPSS)
  • järjestelmällisyys, tarkkuus ja huolellisuus
  • opinnot yhteiskunta-, terveys- tai humanistisista tieteistä
  • tietotekniset valmiudet
  • kiinnostus kvantitatiiviseen tutkimukseen.

Toivomme, että sinulla olisi mahdollisuus aloittaa työt viikolla 22 ja tarvittaessa jatkaa töitä kesän jälkeen tuntityöntekijänä (10 t/vk) lukukausien aikana. Asetamme valinnassa etusijalle ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat. Virallisen hakuilmoituksen palkkatietoineen sekä hakuohjeet löydät yliopiston rekrytointisivuilta.

Hakuaika päättyy 25.4.2018 klo 15.45 mennessä. Hakemus jätetään yliopiston sähköisellä lomakkeella.

Tietoarkisto on Tampereen yliopistossa sijaitseva valtakunnallinen sähköisen tutkimusdatan asiantuntijaorganisaatio, joka hoitaa, säilyttää pitkäaikaisesti ja välittää suomalaisen yhteiskunnan, ihmisten ja kulttuuristen ilmiöiden tutkimiseksi kerättyjä aineistoja.