Työpaja tutkimusdataan viittaamisesta 18.5. Tampereella

Tutkimusdataan viittaaminen: tiekartasta käytäntöön -työpaja järjestetään 18.5.2018 Tampereen teknillisessä yliopistossa. Tilaisuudessa kerrotaan Data-asiain kansalliskomitean tuottamasta dataviittaustiekartasta ja tutkimusdataan viittaamisen merkityksestä avoimelle tieteelle. Työpajaryhmissä perehdytään tarkemmin, miten tiekartan suosituksia ryhdytään viemään käytäntöön tiedeyhteisössä. Tietoarkiston IT-palveluasiantuntija Tuomas J. Alaterä vetää tilaisuudessa yhtä työpajaryhmää.

Data-asian kansalliskomitean tuottama suomalaiselle tiedeyhteisölle tarkoitettu dataviittaustiekartta koostuu nykytilanteen arviosta, tavoitetilan kuvauksesta ja suosituksista, joiden avulla voidaan edetä nykytilanteesta tavoiteltuun. Tiekartessa esitellään myös dataviittausten malli. Dataviittaukset kuuluvat avoimen tieteen ydinprosessiin, ja tutkimusdataan viittamisen käytäntöjen vakiinnuttaminen edellyttää toimenpiteitä niin data-arkistoilta, tutkijoilta, julkaisijoilta, tutkimusinstituutioilta kuin rahoittajiltakin. Tietoarkiston johtaja Helena Laaksonen on osallistunut projektin johtoryhmän työskentelyyn.

Kaikille avoimeen, maksuttomaan tilaisuuteen täytyy ilmoittautua 10.5. mennessä.