CESSDAn työpajassa tutustutaan dataan eurooppalaisista arvoista ja asenteista

CESSDA järjestää Prahassa 29.5.2018 avoimen työpajan Exploring Data in Europe - with a Focus on European Attitudes and Values. Käytännönläheisessä työpajassa esitellään keskeisiä eurooppalaisia tutkimusdatan lähteitä, ennen kaikkea CESSDAn ja eri Euroopan maiden yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen aineistoja. Lisäksi nationalismia, poliittisia asenteita ja maahanmuuttoa tutkivat asiantuntijat kertovat alan aineistoista vertailevan tutkimuksen ja datan uudelleenkäytön näkökulmasta.

Työpaja on maksuton ja matkakuluihin voi hakea apurahaa CESSDAsta. Apurahahakemusten deadline on 23.4.2018. Seminaariin ilmoittautumisen viimeinen päivä on 10.5.2018.