FNESdata-portaali tarjoaa uuden tavan vertailla vaalitutkimusten aineistoja

FNESdata-pitkittäisaineistoportaali tarjoaa käyttöön muuttujatiedot neljän eduskuntavaalitutkimuksen (2003–2015) yhdistelmäaineistosta. FNESdata-portaalissa voi tutkia yksittäisiä aineistoja ja hakea niiden muuttujatietoja tai tarkastella koko yhdistelmäaineiston kysymyksiä aihealueittain Explore-toiminnolla. Kätevästi toimiva muuttujien vertailu auttaa tekemään havaintoja uusista näkökulmista ja tuottamaan uutta tietoa tutuista aineistoista. Palvelussa on käytettävissä muuttujien keräilykori, jonka avulla voi tallentaa käyttöönsä räätälöidyn muuttujaluettelon.

Usein toistuvia muuttujia FNESdata-aineistoissa ovat muun muassa vastaajan kiinnostus politiikkaan sekä vaaleihin, äänestämiseen ja äänestämättä jättämiseen liittyvät kysymykset. Muuttujina ovat myös näkemykset demokratiasta sekä poliittisia asenteita mittaavat kysymykset. Yhdistelmäaineiston muuttujista 125 on ollut mukana kaikissa sarjan kyselyissä, 80 muuttujaa on mukana kolmessa eri kyselyssä ja 141 esiintyy kahdessa kyselyssä. Loput muuttujat ovat yksittäisiä.

Aineistossa yhdistetyt kyselyt ovat osa Kansalliset eduskuntavaalitutkimukset -sarjaa ja niiden käyntikyselyosuudet muodostavat Suomen osuuden kansainvälisestä CSES-hankkeesta. FNESdata-portaali on englanninkielinen, Colectica-alustalle toteutettu palvelu.

Uusi datapalvelu kiinnostanee erityisesti vaalitutkijoita, ja englanninkielinen palvelu helpottaa suomalaisten eduskuntavaalitutkimusten aineistojen käyttöä myös kansainvälisesti.

Palvelu on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa (CESSDAn kansallisen palveluntuottajan vahvistaminen ja laajentaminen), ja se on osa työpakettia, jonka tarkoituksena on parantaa aineistosarjojen käytettävyyttä. Hanke päättyi 2017 lopussa.

FNESdata – Longitudinal Survey Metadata Portal on käytettävissä Tietoarkiston verkkosivuilla osoitteessa: www.fsd.uta.fi/fnesdata