Suositus julkishallinnon rekisterien kuvailemisesta julkaistu

JHS201 Rekisteritiedon metatiedot on julkaistu 25.4.2018. Suosituksessa määritellään metatietomalli, jolla julkishallinnon rekisterit ja niiden sisältämät tiedot voidaan kuvata yhtenäisesti koko Suomessa. Metatietomalli muun muassa helpottaa tiedon elinkaaren hallintaa ja pitkäaikaissäilytystä sekä tehostaa kertaalleen kerättyjen tietojen hyödyntämistä muiden viranomaisten toiminnassa.

Rekisteritiedon metatiedot -suositus tukee rekisterinpitäjää säädösten noudattamisessa, ja siinä on huomioitu myös EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Rekisteritiedon metatiedot -suosituksen työryhmää veti Kansallisarkiston vanhempi tutkija Irma-Leena Notkola. Työryhmän jäsenistöllä oli laaja-alaista asiantuntemusta muun muassa rekistereistä, rekisterien dokumentoinnista ja metatietomalleista. Tietoarkistosta työhön osallistuivat kehittämispäällikkö Mari Kleemola ja tietoarkkitehti Katja Moilanen.