Palveluportaali Ailan hakuominaisuuksia on parannettu

Hakujen tekeminen palveluportaali Ailan aineistoista on nyt entistä sujuvampaa. Ailan hakusivun visuaalinen ilme on tehty selkeämmäksi, ja jo haun etusivulla voi valita kohteeksi joko aineistot, kysymykset ja muuttujat tai julkaisut, jotka on tehty Tietoarkistoon arkistoiduilla aineistoilla. Myös hakujen tuottamat tulossivut ja aineistoluettelot ovat nyt entistä selkeämpiä.

Tietoarkistolle on tärkeää ylläpitää palvelua, jossa haut ulottuvat myös aineistojen sisältöihin. Ailassa on mahdollista tehdä hakuja aineistojen kysymyksistä ja muuttujista, toisin kuin monissa muissa kansallisissa ja kansainvälisissä useiden tieteenalojen aineistoluetteloissa. Tietoarkiston tekemät aineistojen kuvailutiedot mahdollistavat syvälle menevän löydettävyyden, jolloin asiakkaat löytävät tehokkaasti omaa tutkimusongelmaansa käsitteleviä aineistoja. Laajoihin muuttujatason kuvailuihin pääsee käsiksi kirjautumatta palveluun, sen sijaan varsinaisen datatiedoston lataaminen jatkokäyttöä varten vaatii useimmiten rekisteröitymistä Ailan asiakkaaksi.

Ailan ominaisuuksien parantaminen on osa Tietoarkiston valmistautumista CESSDAn Euro Question Bank -palveluun. Kysymyksiä ja muuttujia voi hakea Ailassa muun muassa datatiedoston kielen mukaan. Tällä hetkellä datatiedostoissa on noin 200 000 muuttujaa, joista englanninkielisiä on reilu 67 000. Muuttuja- ja kysymystietoja on englanniksi vähemmän kuin suomeksi, koska Tietoarkiston kääntäjät kääntävät kvantitatiivista dataa englanniksi ainoastaan suomea osaamattomien asiakkaiden pyynnöstä. Sen sijaan aineistokuvailut kaikista arkistoitavista aineistoista tehdään suomeksi ja englanniksi. Myös Ailan palvelut ovat käytettäviksi suomeksi ja englanniksi.