Tietoarkisto informoi asiakkaitaan tietosuoja-asetukseen liittyvistä muutoksista

Tietoarkisto on tiedottanut asiakkailleen henkilötietojen käsittelyn käytäntöihin tekemistään muutoksista, joilla varmistetaan, että käytännöt vastaavat 25.5.2018 alkaen sovellettavaa EU:n tietosuoja-asetusta.

1. Tietoarkiston tietosuojaseloste on päivitetty vastaamaan tietosuoja-asetusta. Tutustu uuteen tietosuojaselosteeseen.

2. Tietoarkisto on uusinut aineistojen arkistointia koskevat sopimukset. Jatkossa aineistojen arkistointi tehdään niiden mukaisesti. Lisätietoa uusituista sopimuksista Tietoarkistoblogissa.

3. Jatkossa toimitamme arkistoinnin yhdyshenkilölle tarkistettavaksi valmiiksi käsitellyn datan, sisällön kuvailun ja koodikirjan/aineisto-oppaan. Hävitämme Tietoarkistoon toimitetut tiedostot (niin sanotut siirtotiedostot), kun arkistointia varten käsitellyt tiedostot ovat valmiit. Huolehdimme jatkokäyttöä varten muokatuista datatiedostoista, oheismateriaalista ja metadatasta pitkäaikaissäilytyksen vaatimusten mukaisesti.

4. Pyydämme, että jatkossa tutkittaville kerrotaan aineiston arkistoinnista Tietoarkistoon jo aineiston keruuvaiheessa. Arkistoinnista tulee informoida myös arkistoitaviin tutkimussarjoihin osallistuvia. Ohjeita päivitetään kesän aikana. Katso Aineistonhallinnan käsikirja.