Vuosikertomus 2017 julkaistu: Tietoarkiston uusi strategia korostaa vastuullista avointa tiedettä

Vuosi 2017 aloitti uuden nelivuotisen strategiakauden. Tietoarkiston strategia 2017–2020 kertoo Tietoarkiston pyrkimyksestä kehittää palveluitaan laajasti yhteentoimiviksi yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Tietoarkisto korostaa olevansa palveleva, asiantunteva ja vastuullisesti FAIR.

Hallitseva teema toiminnan kehittämisessä ja lukuisissa koulutuksissa oli Euroopan unionin tietosuoja-asetukseen ja kansallisen lainsäädännön muutokseen valmistautuminen. Lisäksi uudistuksia tehtiin muun muassa palveluportaali Ailan hakuun ja aineistovarantoa esitteleviä teemasivuja laajennettiin. Tampereen yliopiston hallitus nimitti vuoden alussa Tietoarkiston johtajaksi pitkäaikaisen varajohtajan YTM Helena Laaksosen.

Vuosikertomus 2017 on julkaistu verkkosivuillamme. Vuosikertomuksessa on toimintatilastojen lisäksi tietoa muun muassa Tietoarkiston hankkeista ja verkostoista. Vuosikertomus ei ilmesty painettuna.