Aila ja aineistojen jatkokäyttö -seminaari Tampereella 17.9.

Tietoarkisto järjestää Aila ja aineistojen jatkokäyttö -seminaarin 17. 9. klo 12–15 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa.

Seminaarissa esitellään käytännönläheisesti ja konkreettisin esimerkein Tietoarkiston Aila-palveluportaalin tarjontaa ja syksyllä käyttöön tulevaa Ailan uutta aineistonluovutustyökalua. Lisäksi tarkastellaan toukokuussa voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen vaikutuksia aineistojen arkistointiin.

Tutkimusjohtaja Lauri Rapeli Åbo Akademista puhuu tutkijan näkökulmasta aineistojen arkistoinnista ja jatkokäytöstä, ja yliopistonlehtori Marja Alastalo Joensuun yliopiston Yhteiskuntatieteiden laitokselta kertoo arkistoitujen aineistojen käyttämisestä opetuksen ja oppimisen tukena.

Tietoarkisto jakaa seminaarin yhteydessä viime vuosien tapaan myös Aineistopalkinnon. Seminaarin jälkeen järjestetään Tietoarkiston kirjastoyhdyshenkilöiden tapaaminen, jossa keskustellaan korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen kirjastojen ja Tietoarkiston yhteistyöstä.

Ilmoittaudu seminaariin viimeistään 10.9. nettilomakkeella.