CESSDAn uudistetut verkkosivut tarjoavat uusia palveluja tutkijoille

CESSDA ja Tietoarkisto uudistivat verkkosivujaan samaan aikaan, ja uudistetut palvelut julkistettiin viikon välein.

CESSDAn uusien verkkosivujen tavoitteena on palvella entistä paremmin eri asiakasryhmiä, joita ovat tutkimusdatan tuottajat ja käyttäjät sekä palveluja tarjoavat eurooppalaiset tietoarkistot. CESSDAn tärkeimpiä palveluja ovat uusi aineistoluettelo CESSDA Data Catalogue, aineistonhallintaan opastava Data Management Expert Guide sekä koulutuspalvelut.

CESSDA Data Catalogue tarjoaa kuvailutiedot yli 14 000 tutkimusaineistosta, joita voi selata rajaamalla aiheen, keräysvuoden, maan tai julkaisijan mukaan sekä myös kuvailukielen mukaan. Hakua varten on käytettävissä vapaa tekstikenttä. Kaikkien Tietoarkistoon tallennettujen aineistojen kuvailut näkyvät suomeksi ja englanniksi CESSDAn aineistoluettelossa. Toistaiseksi katalogissa on tarjolla eniten aineistoja Englannin, Saksan ja Suomen tietoarkistoista, muiden eurooppalaisten tietoarkistojen aineistoja tulee tarjolle lähivuosina. Tavoitteena on tarjota tutkijoille kattava tietovaranto eurooppalaisesta yhteiskuntatieteiden ja ihmistieteiden tutkimusdatasta.

Tutkimusaineiston tuottajille CESSDAn Data Management Expert Guide tarjoaa eurooppalaisten asiantuntijoiden yhteistyössä tuottaman opastuksen FAIR-periaatteiden mukaisen tutkimusaineiston keräämiseen ja tallentamiseen. Lisäksi CESSDAn verkkosivusto esittelee eurooppalaisten tietoarkistojen yhteistyötä, projekteja ja työryhmiä.

CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives) on eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen muodostama tutkimusinfrastruktuuri. Suomi on CESSDAn jäsen ja Tietoarkisto CESSDAn Suomen kansallinen palveluntuottaja.