Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja avaa kvantitatiivisten ja laadullisten tutkimusmenetelmien salat

Tietoarkisto on uudistanut ylläpitämänsä suositun, tutkimusmenetelmien opiskeluun ja opetukseen tarkoitetun Menetelmäopetuksen tietovarannon. Uusi Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja sopii opintovaatimuksiin korkeakoulujen menetelmäopetuksessa tai tutkimusmenetelmien itseopiskeluun erityisesti ihmistieteiden alalla.

Täysin uudessa Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirjassa alan tunnustetut asiantuntijat käsittelevät laadullisen tutkimuksen tausta-ajatuksia, tutkimusprosessia, erilaisia aineistotyyppejä ja analyysitapoja. Käsikirja johdattaa keskeisten käsitteiden ja työtapojen ymmärtämiseen ja menetelmällisten valintojen tekemiseen.

Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja on uudistettu versio KvantiMOTVina tunnetusta verkkosisällöstä. Käsikirja sisältää sekä täysin uusia että päivitettyjä kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmiä käsitteleviä artikkeleita ja SPSS-tilasto-ohjelmiston uusimmalla versiolla toteutettuja menetelmäharjoituksia. Harjoitusten yhteydessä on myös menetelmien käyttöön opastavia videoita.

Sisältöpäivitysten lisäksi verkkokäsikirjalla on kokonaan uusi, Tietoarkiston verkkosivujen kanssa yhteneväinen ilme. Uusi ulkoasu huomioi mobiilikäyttäjät ja on laadittu saavutettavuusvaatimukset huomioiden.

Vanha MOTV, jonka historia ulottuu aina vuoteen 2002, pysyy edelleen käytettävissä vanhassa osoitteessaan. Siihen ei jatkossa tehdä päivityksiä.