Alaikäisten ja somen tutkimisesta uutta sisältöä Aineistonhallinnan käsikirjaan

Tietoarkistosta kysytään usein, mitä aineiston arkistoinnin suunnittelussa tulee huomioida alaikäisiä tutkittaessa. Usein tiedustellaan myös sosiaalisen median aineistojen arkistoinnista. Aineistonhallinnan käsikirjasta löytyy nyt ohjeita kumpaankin tapaukseen.

Jokainen tutkimus on omanlaisensa ja tämä koskee erityisesti tilanteita, jossa tutkimus kohdistuu alaikäisiin. Aina tulee kuitenkin huolehtia siitä, että alaikäinen saa käyttää riittävällä tavalla päätösvaltaa tutkimukseen osallistuessaan myös silloin, kun aineisto on tarkoitus tallentaa jatkokäyttöä varten. Arkistoinnin ja aineiston jatkokäytön ymmärtäminen on alaikäisen oikeus.

Some-dataa ei ole juurikaan tallennettu Tietoarkistoon. Syynä ovat periaatteessa samat seikat, jotka mutkistavat myös somesisältöjen tutkimista. Esimerkiksi sosiaalisen median alustojen käyttöehdot ovat vaikeaselkoisia ja voivat myös muuttua ennakoimattomasti ja kesken tutkimuksen. Sosiaalisen median tutkimisessa huomioitavat seikat on koottu tiiviiksi peruspaketiksi käsikirjaan. Artikkeli sisältää tietoa myös some-datan arkistoinnin haasteista.

Molemmat artikkelit ovat saatavilla suomeksi ja englanniksi.