Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston arkistonmuodostussuunnitelma Liite 3: Tietojärjestelmäseloste (Aila)

Taulu 1.

Tietojärjestelmän nimi Aila-palveluportaali
Tietojärjestelmän vastuutaho Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
33014 Tampereen yliopisto
p. +358 40 190 1432
Tietojärjestelmän vastuuhenkilö Matti Heinonen
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
33014 Tampereen yliopisto
p. +358 40 190 1435
Tietojärjestelmän käyttötarkoitus Aineistojen jatkokäyttöön toimittamisen rekisteröintijärjestelmä, asiakasrekisteri, kirjautumisjärjestelmä ja aineistoportaali (ks. erikseen tietosuojaseloste henkilötietojen käsittelystä).
Tietojärjestelmän tietosisältö
  • palveluportaalin asiakkaan tiedot (nimi, asiointikieli, yhteystiedot, käyttäjätunnus, tieto markkinoinnin sallimisesta tai estämisestä ja tieto käyttöehtoihin sitoutumisesta)
  • tiedot aineistotoimituksista
  • aineistot ja niiden kuvailutiedot
Tietojärjestelmän tietolähteet
Rekisterin suojauksen periaatteet Aila-palveluportaali sijaitsee Tietoarkiston palvelimella. Järjestelmän asiakasrekisteriin pääsee rajatusti Tietoarkiston henkilökunta käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Asiakkaat voivat nähdä ja päivittää vain omia henkilötietojaan kirjauduttuaan palveluun omalla käyttäjätunnuksellaan.
Kertymä alkaen Vuodesta 2014
Tietojen päivitystiheys Päivittäin
Tietojen julkisuus Sisältää sekä julkisia että ei-julkisia tietoja. Julkisia tietoja ovat arkistoitujen tutkimusaineistojen kuvailutiedot ja jatkokäyttöä määrittävät tiedot (tiedostot ja niiden versiotiedot, sarjatiedot, jatkokäytön ehdot). Toimintatilastot julkaistaan vuosittain toimintakertomuksessa. Asiakastiedot eivät ole julkisia (ks. tietosuojaseloste.
Tietojärjestelmän julkinen osoite https://services.fsd.tuni.fi/