Kvalitatiivisten menetelmien tietovarantohanke

Hanke on käynnistynyt keväällä 2004 Tietoarkiston ja Kuopion yliopiston sosiaalipsykologian ja sosiologian laitoksen yhteistyönä. Tavoitteena on tuottaa nykyisen Menetelmäopetuksen tietovarannon rinnalle ja sitä täydentämään kvalitatiiviseen lähestymistapaan perustuva tietovaranto. Ensimmäinen versio valmistunee syksyllä 2005.

Työryhmä ja lisätietoja:

FSD (projektin koordinaatio ja tekninen toteutus)
arkistonhoitaja Arja Kuula (yhteyshenkilö)
tietoverkkoasiantuntija Tuomas J. Alaterä
johtaja Sami Borg
tutkimusapulainen Päivi Hannila
atk-erikoistutkija Matti Heinonen

Kuopion yliopisto (sisällöntuottajat)
professori Jari Eskola
tutkija Anna Puusniekka
tutkija Anita Saaranen