Selvitys kansalaisvaikuttamista koskevasta tutkimuksesta

» Kansalaisvaikuttamisen tutkimustarpeet -seminaari 17.9.2004

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD) selvittää oikeusministeriön tilauksesta kansalaisvaikuttamista koskevaa tutkimusta ja kartoittaa tämän alan tutkimustarvetta Suomessa. Hanke liittyy hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaan, jonka toteuttamisen tueksi etsitään nyt tietoja olemassa olevista alan tutkimuksista.

FSD on koonnut kirjastotietokannoista aiheeseen liittyvien kotimaisten julkaisujen viitetietoja ja yhdistänyt luetteloon tutkijoiden ilmoittamia julkaisuja. Julkaisuluettelo on nähtävänä verkossa ensimmäisen kirjoittajan sukunimen mukaan aakkostettuna. Tutkijat voivat edelleen itse ilmoittaa selvitystyöryhmälle listalta puuttuvia olemassa olevia tai tulossa olevia julkaisujaan. Myös keskeisimmät käynnissä olevat alan tutkimushankkeet voi ilmoittaa.

Selvitys koskee seuraavanlaisia julkaisuja:

  • julkaistu vuosina 1990-2004 tai julkaistaan tämän jälkeen
  • koskee ensisijaisesti kansalaisvaikuttamista Suomessa siten, että tutkimus liittyy myös politiikkaohjelman julkilausuttuihin tavoitteisiin
  • ensisijaisesti raportoidaan laajemmat tutkimukset (monografia, toimitettu artikkelikokoelma tms.) Opinnäytteiden osalta raportoidaan vain lisensiaatti- tai väitöstason tutkimukset
  • laajuudeltaan artikkelitason julkaisuja voi myös ilmoittaa

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston työryhmä käy läpi ilmoitetun aineiston ja liittää julkaisu- tai hanketiedot osaksi selvitysraportteja. Kaikki julkaisut ja tutkimushankkeet tulee ilmoittaa käyttäen oheisia tallennuslomakkeita. Lomakkeen käytön ongelmatilanteissa ottakaa yhteyttä tietoarkistoon sähköpostitse (osoitetiedot alla).

  • Tutkimusselvityksen verkkoversio on julkaistu Oikeusministeriön sivuilla:
    » om.fi
  • Tutkimusselvitys on myös ladattavissa yhtenä PDF-tiedostona (1,32 MB) FSD:n verkkosivuilta. Painettua julkaisua voi ostaa Edita Prima Oy:stä.

Verkossa oleva julkaisuluettelo kuvastaa alkuvuoden 2005 tilannetta. Se sisältää muutaman viitteen enemmän kuin painetun tutkimusselvityksen kirjallisuusluettelo.

» FSD:n kokoama julkaisuluettelo (A-L) (Päivitetty 10.3.2005)

» FSD:n kokoama julkaisuluettelo (M-O) (Päivitetty 10.3.2005)
» Kansalaisvaikuttamista käsitteleviä tutkimusaineistoja

» Julkaisujen tallennuslomake
» Hankkeiden tallennuslomake

Lisätietoja: