Avaimia aineiston avaamiseen: tietosuoja ja etiikka 15.1.2024

Toisinaan päättyneen tutkimuksen tuottaman aineiston arkistointi ei onnistu, koska aineistonkeruussa ei ole alun perin osattu ottaa huomioon aineiston avaamisen eettisiä tai tietosuojaan liittyviä seikkoja.

Aika: 15.1.2024 klo 10.00-11.00.
Paikka: Zoom
Tallenne: Esitysdiat (Arja Kuula-Luumi) PDF

Järjestimme maanantaina 15.1.2024 klo 10.00–11.00 webinaarin, jossa kävimme läpi Tietoarkistoon soveltuvat aineistotyypit ja kerroimme, miten jo aineistonkeruun suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon tutkimusaineiston arkistointi ja avaaminen jatkokäyttöön. Tilaisuudessa selvitimme myös, mitä täytyy huomioida suunnitellessaan henkilötietoja sisältävien aineistojen arkistointia tai pitkittäistutkimusten aineistojen avaamista pseudonyymeinä.

Tilaisuus oli suunnattu erityisesti organisaatioiden datapalveluissa työskenteleville, mutta se soveltui hyvin myös esimerkiksi eettisissä toimikunnissa ja tutkimushallinnossa työskenteleville.

Webinaarin ohjelmaan varattiin aikaa myös kysymyksille ja keskustelulle. Esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset on liitetty esitysdiojen loppuun (ks. yllä).

Tilaisuuteen ei tarvinnut ilmoittautua. Webinaaria ei tallennettu.